avizier

Publicarea regulamentelor de ordine interioara cat si a procedurilor care deservesc buna functionare a institutiei, este permisa doar atasarea fisierelor in format electronic (arhivare electronica). De asemenea se pot stabili si categorii personalizate, pentru o mai buna gestionare.

Navigation:  Module >

avizier

Publicarea regulamentelor de ordine interioara cat si a procedurilor care deservesc buna functionare a institutiei, este permisa doar atasarea fisierelor in format electronic (arhivare electronica). De asemenea se pot stabili si categorii personalizate, pentru o mai buna gestionare.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page