Cautare proiecte de hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. proiectDataTitlu hotarare 
2017 1 19.01.2017Privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Aldea Adrian
2017 2 19.01.2017Privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Sava Liviu Ioan
2017 3 19.01.2017privind actualizarea componentei Comisiei locale de ordine publica la nivelul Orasului Avrig, aprobata prin HCL Avrig nr.12/82/2016
2017 4 19.01.2017privind modificarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.6/76/2016 si HCL nr.43/113/2016.
2017 5 19.01.2017privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orasului Avrig în Adunarea Generala a Actionarilor al S.C. Gospodarire Ora?eneasca Avrig S.A.
2017 6 19.01.2017Privind validarea Dispozitiei primarului nr.728/ 27.12.2016 - rectificarea bugetului local pe anul 2016
2017 7 19.01.2017privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2016
2017 8 19.01.2017Privind aprobarea numarului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017
2017 9 19.01.2017Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al orasului Avrig pentru anul 2017
2017 10 19.01.2017Privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Orasul Avrig si Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Alba –Iulia
2017 11 19.01.2017Privind incheierea unor protocoale de colaborare cu Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului
2017 12 19.01.2017Privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la reteaua electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale din orasul Avrig
2017 13 19.01.2017Privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr. 23 Avrig nr. top 470/4
2017 14 19.01.2017privind atestarea la domeniul public al ora?ului Avrig a imobilului teren – cur?i construc?ii inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
2017 15 19.01.2017Privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestarii servicii si modificarea chiriei.
2017 16 19.01.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Construire Capela Mortuara si amenajari exterioare –Alei in localitatea Marsa”.
2017 17 19.01.2017Privind aprobarea achizitionarii de catre S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. Avrig a serviciilor juridice de asistenta / reprezentare juridica.
2017 18 19.01.2017privind aprobarea intocmirii documenta?iei tehnico-economice - pentru obiectivul de investi?ii „Modernizare Strada Negoiu din ora?ul Avrig”
2017 19 19.01.2017privind aprobarea intocmirii documenta?iei tehnico-economice - pentru obiectivul de investi?ii „Modernizare Strada Liberta?ii din ora?ul Avrig”
2017 20 19.01.2017privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Avrig, din luna FEBRUARIE 2017
2017 21 20.01.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum de acces sat Sacadate”
2017 22 20.01.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Repara?ie capitala drum Mâr?a ”
2017 23 20.01.2017privind initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
2017 24 22.02.2017aprobarea contului de executie bugetara 2016
2017 25 22.02.2017aprobare buget venituri si cheltuieli Ocol Izvorul Florii Avrig
2017 26 22.02.2017aprobare Organigrama si Stat de functii si arondare pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Izvorul Florii Avrig
2017 27 22.02.2017aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii in 2017
2017 28 22.02.2017aprobare deviz si antemasuratoare lucrari ingrijire si lucrari de cultura - in 2017 ale Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig
2017 29 22.02.2017desemnare si validare membrii Consiliului de administratie al RPL Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig
2017 30 22.02.2017prelungire mandat administratori provizorii SC GOA SA
2017 31 22.02.2017aprobare Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig
2017 32 22.02.2017mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre Cabinet Medical individual dr.Crisan Mihaela
2017 33 22.02.2017acord prealabil pt desfasurare activitate Cabinet Medical Ana Nicoleta in spatiul inchiriat de Liceul Tehnologic Mirsa
2017 34 22.02.2017aprobare cuantum burse elevi 2017
2017 35 22.02.2017decontare cheltuieli de transport pentru cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Mirsa-luna ianuarie 2017
2017 36 22.02.2017aprobare vanzare directa imobil teren CF 23 nr.top 470/4
2017 37 22.02.2017vanzare prin licitatie publica imobil teren inscris in CF nr.106842 Avrig nr cad 106842
2017 38 22.02.2017atestare la domeniul public al orasului Avrig a imobilului teren-curti constructii CF 102237
2017 39 22.02.2017atribuire in folosinta gratuita spatiu pt Asociatia Culturala Purtata Avrigului
2017 40 22.02.2017participarea orasului Avrig la Programul Rabla 2017
2017 41 22.02.2017masuri legate de calitatea apei in fantani si sipote de pe raza orasului Avrig
2017 42 22.02.2017acordare mandat special in vederea exercitarii votului favorabil pt aprobare tarife prestare servicii conexe serviciilor de utilitati publice
2017 43 22.02.2017incheiere Protocol intre uat Avrig si Asociatia Nevazatorilor - filiala jud.Sibiu
2017 44 22.02.2017modificare art.1 din HCL 106/176/2016 - protocol cu uat vecine pentru gestionare caini fara stapan
2017 45 22.02.2017construire cresa in orasul Avrig
2017 46 22.02.2017modificare art.1 din HCL nr.28/100/2016-finantare din bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL - investitie Reabilitare si modernizare sala festivitati Liceu Tehnologic Mirsa
2017 47 22.02.2017aprobare indicatori tehnico-economici actualizati obiectiv Reabilitare si modernizare sala festivitati Liceu Mirsa pt obtinere autorizatie sanitara de functionare
2017 48 22.02.2017participarea orasului Avrig la PNDL pt obiectivul Modernizare str Gheorghe Lazar - oras Avrig
2017 49 22.02.2017aprobare indicatori actualizati la cota de 19% TVA pt obiectivul Modernizare str Ghe Lazar Avrig
2017 50 22.02.2017aprobare indicatori tehnico-economici actualizati la cota de 19% TVA pt obiectivul Modernizare str Iazului Avrig
1234