Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2020 71/141 31.10.2020rectificare buget local 2016
2018 1 09.01.2018privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017.
2018 2 09.01.2018privind mandatarea primarului ora?ului Avrig ca reprezentant al ora?ului Avrig în Adunarea Generala a Asocia?iei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO” Sibiu sa voteze împotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de de?euri S.C. TRACON S.R.L.
2018 3 09.01.2018privind participarea orasului Avrig la Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale
2018 4 10.01.2018privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Clubului Sportiv Fotbal Club Avrig.
2017 1 25.01.2017incetare mandat consilier local Aldea Adrian
2017 2 25.01.2017validare mandat consilier local Sava Liviu Ioan
2017 3 25.01.2017actualizare comisie locala de ordine publica
2017 4 25.01.2017modificare component comisii specialitate ale Consiliului Local Avrig
2017 5 25.01.2017desemnare reprezentant Consiliu LOcal in AGA SC GOA SA
2017 6 25.01.2017validare Dispozitie 728/2016-rectificare buget local
2017 7 25.01.2017utilizare excedent bugetar 2016
2017 8 25.01.2017aprobare numar asistenti personali -2017
2017 9 25.01.2017aprobare Plan annual de actiune privind serviciile sociale-2017
2017 10 25.01.2017incheiere Protocol intre UAT Avrig si Camera executorilor judecatoresti Alba Iulia
2017 11 25.01.2017incheiere Protocol intre UAT Avrig si ANAF, ONRC si Directia regim permise
2017 12 25.01.2017completare anexa la HCL nr.19/2013-racordare la retea electrica-Tulban Maria
2017 13 25.01.2017prelungire valabilitate contracte inchiriere chioscuri
2017 14 25.01.2017aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Construire capela mortuara Marsa
2017 15 25.01.2017achizitionare de catre SC GOA SA - servicii asistenta juridica
2017 16 25.01.2017intocmire documentatie tehnico-economica obiectiv Modernizare str Negoiu
2017 17 25.01.2017intocmire documentatie indicatori-tehnico-economici obiectiv Modernizare str Libertatii
2017 18 25.01.2017aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Modernizare drum acces Sacadate
2017 19 25.01.2017aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv Reparatie capital drum Marsa
2017 20 25.01.2017initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru consiliu de administratie al SC GOA SA
2017 21 25.01.2017alegerea presedintelui de sedinta pentru luna februarie 2017
2017 22 28.02.2017aprobare cont executie bugetara 2016
2017 23 28.02.2017aprobare buget venituri si cheltuieli Ocol Izvorul Florii 2017
2017 24 28.02.2017aprobare Organigrama, Stat de functii si arondare pe districte si cantoane - Ocol Izvorul Florii 2017
2017 25 28.02.2017aprobare procent masa lemnoasa pt comercializare 2017
2017 26 28.02.2017aprobare deviz si antemasuratoare lucrari de ingrijire ..ale RP OS Izvorul Florii Avrig 2017
2017 27 28.02.2017desemnarea si validarea membrilor in Consiliul de administratie al RPL OS Izvorul Florii Avrig
2017 28 28.02.2017prelungire mandat administratori provizorii ai SC GOA SA
2017 29 28.02.2017aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Avrig
2017 30 28.02.2017mentinerea redeventei pt spatiul concesionat de catre Cabinet Medical dr.Crisan Mihaela
2017 31 28.02.2017acord prealabil al CL Avrig pt desfasurare activitate Cabinet Medical Ana Nicoleta SRL -Mirsa
2017 32 28.02.2017aprobarea cuantumului burselor alevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Avrig - 2017
2017 33 28.02.2017decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice - Liceu Tehnologic Mirsa-ianuarie 2017
2017 34 28.02.2017vanzare directa imobil CF 23 Avrig str. Garii
2017 35 28.02.2017vanzare prin licitatie imobil CF 106842 Avrig nr. cad 106842
2017 36 28.02.2017atestarea la domeniul public al orasului Avrig a imobilului inscria in CF 102237 Avrig
2017 37 28.02.2017atribuirea in folosinta gratuita spatiu pt Asociatia Culturala Purtata Avrigului
2017 38 28.02.2017aprobarea participarii orasului Avrig la Programul Rabla 2017- in vederea achizitionarii unui autoturism
2017 39 28.02.2017stabilirea unor masuri legate de calitatea apei din fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig
2017 40 28.02.2017acordare mandat special pt exercitare vot favorabil - aprobare tarife pt prestarea servicii conexe serviciilor de utilitati publice
2017 41 28.02.2017incheiere Protocol colaborare cu Asociatia Nevazatorilor din Romania - filiala Sibiu
2017 42 28.02.2017modificare art.1 din HCL 106/176/2016 - protocoale de colaborare cu uat vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan
2017 43 28.02.2017construirea unei crese in orasul Avrig pe terenul aflat in curtea Scolii Gimnaziale Avrig
2017 44 28.02.2017Modificarea art.1 din HCL Avrig nr.28/98/2016 finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL - investitia Reabilitare si modernizare sala de festivitati Liceu Mirsa
2017 45 28.02.2017aprobare indicatori tehnico-economici actualizati pt obiectivul - Reabilitare si modernizare sala de festivitati Liceu Mirsa
123456