Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2016 1 08.01.2016Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local in anul 2016
2016 2 25.01.2016Privind incetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Rusu Ioan
2016 3 25.01.2016Privind modificarea si completarea HCL 1/25/2012 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali alesi din cadrul Consiliului Local al comunei Axente Sever
2016 4 25.01.2016Privind propunerea de modificare a HCL nr. 35/2015, constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Axente Sever
2016 5 25.01.2016Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Axente Sever, a domnului Vasiu Mircea
2016 6 25.01.2016Privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever
2016 7 25.01.2016Privind avizare PUZ construire a 12 case de locuit P+M cu schimbare de destinatie din zona unitatii agricole in zona de locuinte cu functiuni complementare
2016 8 20.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016.
2016 9 22.02.2016privind revocarea HCL nr. 51/2015 si aprobarea reorganizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , de pe raza teritoriala a comunei Axente Sever, pentru anul scolar 2016-2017 .
2016 10 22.02.2016privind modificarea art. 457 alin. (1) din Anexa 1 la HCL 42/2015 in sensul diminuarii cotei de impozitare pentru cladirile rezidentiale proprietatea persoanelor fizice .
2016 11 22.02.2016privind modificarea HCL 29/2011 privind recuperarea cheltuielilor pentru racordarea la sistemele de apa si canalizare pentru gospodariile populatiei.
2016 12 26.02.2016privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016 .
2016 13 26.02.2016privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevazute la art. 6 alin (2) din Legea 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
2016 14 26.02.2016privind modalitatile de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Axente Sever , de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita .
2016 15 21.03.2016privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, pe o perioada de trei luni .
2016 16 21.03.2016privind rectificarea bugetului local si utilizare excedent bugetar din anii precedenti .
2016 17 21.03.2016privind privind aprobarea numarului de burse sociale si al cuantumului unei burse, pentru elevii din învatamântul preuniversitar de stat din Comuna Axente Sever, Judetul Sibiu, aferente semestrului II, an scolar 2015 – 2016 .
2016 18 22.04.2016Privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pe anul 2016
2016 19 22.04.2016privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru anul 2016;
2016 20 22.04.2016privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate în beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza unitatii administrativ teritoriale – Comuna Axente Sever, începând cu data de 01.02.2016;
2016 21 22.04.2016privind aprobarea finantarii in comun cu orasul Copsa Mica si comunele Valea Viilor si Tarnava a serviciului de consultanta pentru expertizarea lucrarilor executate in cadrul proiectului de investitii “ Sistem zonal de alimentare cu apa potabila si canalizare ape uzate menajere in orasul Copsa Mica si localitatile limitrofe – Axente Sever, Agirbiciu, Valea Viilor, Motis, Tarnava- judetul Sibiu “.
2016 22 19.05.2016privind aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti si rectificarea bugetului local pentru anul 2016 ;
2016 23 19.05.2016privind aprobarea realizarii si amplasarii unui monument al eroilor in satul Soala comuna Axente Sever, jud. Sibiu .
2016 24 19.05.2016privind aprobarea amplasarii pe terenul cuprins în C.F.101296 Axente Sever (CF vechi nr. 2574) nr. top 4899/1469 a obiectivului “Constructie capela mortuara “ in intravilanul comunei Axente Sever .
2016 25 19.05.2016privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare al comunei Axente Sever “ pentru domnul Tatar Ioan .
2016 26 19.05.2016privind acordarea titlului de “Cetatean de onoare post-mortem al comunei Axente Sever “ pentru domnul Gabor Dumitru .
2016 27 23.06.2016Privind alegerea comisiei de validare
2016 28 23.06.2016Privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016
2016 29 23.06.2016Privind constituirea Consiliului Local al Comunei Axente Sever
2016 30 23.06.2016Privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 31 23.06.2016Privind alegerea viceprimarului comunei Axente Sever, jud Sibiu
2016 32 23.06.2016Privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
2016 33 09.08.2016Privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti si rectificarea bugetului local pe anul 2016
2016 34 09.08.2016Privind mandatarea primarului comunei in Adunarea Generala a "Econord Sibiu"
2016 35 09.08.2016Privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal pentru personae cu handicap pentru anul 2016
2016 36 15.09.2016Privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni
2016 37 15.09.2016Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
2016 38 15.09.2016Pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul comunei Axente Sever
2016 39 15.09.2016Privind modificarea Anexei 2 a HCL nr. 6/2016 privind aprobarea organoigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever
2015 1 09.01.2015Privind alegerea presedintelui de sedinta
2015 2 09.01.2015Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local in anul 2015
2015 3 12.02.2015Privind aprobarea bugetului local al comunei Axente Sever si a formularelor 14 si 15 la investitii pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018
2015 4 12.02.2015Privind aprobarea încheierii contractului de administrare cu Regia Ntionala a Padurilor-ROMSILVA-Directia Silvica Sibiu
2015 5 12.02.2015Privind casarea unui autoturism uzat marca Dacia 1310L cu numar de înmatriculare SB 07 LHV
2015 6 12.02.2015Privind aprobarea reorganizarii în anul scolar 2015-2016 a retelei scolare de pe raza UAT Axente Sever
2015 7 12.02.2015Privind aprobarea trecerii terenului din domeniul public al judetului Sibiu si administrarea Consiliului Judetean în domeniul public al comunei Axente Sever si administrarea Consiliului local...
2015 8 13.03.2015Privind aprobarea participarii comunei Axente Sever, judetul Sibiu, membra a GAL Podisul Mediasului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014 - 2020, Axa Leader Masura 19 si submasurile aferente.
2015 9 13.03.2015Privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anilor precedenti
2015 10 13.03.2015Privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile – echipamente de precolectare a deseurilor – achizitionate în cadrul Proiectului “Sistem Integrat de Management al Deseurilor în judetul Sibiu, aprobarea modelului contractului de administrare si mandatarea primarului în vederea semnarii contractului de administrare
2015 11 13.03.2015Privind aprobarea revocarii Hotarârii nr. 20/2014 privind aprobarea stabilirii taxei pentru livrarea apei catre gospodariile populatiei, apa provenita din puturile forate cu bani de la bugetul local precum si revocarea Hotarârii nr. 33/2014 privind aprobarea pretului în suma de 3 lei/m.c. pentru apa menajera provenita din puturile forate cu bani de la bugetul local.
1234