Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 1 09.01.2017Hotararea nr.1 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 2 09.01.2017Hotararea nr. 2 din 2017 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local
2017 3 30.01.2017Hotararea nr. 3 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 4 30.01.2017Hotararea nr. 4 din 2017 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe precum si declasarea si casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Slimnic
2017 5 30.01.2017Hotararea nr. 5 din 2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2017
2017 6 30.01.2017Hotararea nr. 6 din 2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Slimnic si a serviciilor publice de interes local
2017 7 30.01.2017Hotararea nr. 7 din 2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 12/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Slimnic atestat prin HG nr. 978/2002 anexa 53
2017 8 30.01.2017Hotararea nr. 8 din 2017 privind aprobarea noilor taxe speciale de salubrizare aplicabile incepand cu 01.01.2017 in comuna Slimnic, judet Sibiu
2017 9 30.01.2017Hotararea nr. 9 din 2017
2017 10 23.02.2017Hotararea nr. 10 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 11 23.02.2017Hotararea nr. 11 din 2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Slimnic pe anul 2016
2017 12 23.02.2017Hotararea nr. 12 din 2017 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Slimnic pentru anul 2017
2017 13 23.02.2017Hotararea nr. 13 din 2017 privind acordarea unui mandat special domnului Surean Ioan reprezentantul comunei Slimnic in vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice
2017 14 23.02.2017Hotararea nr. 14 din 2017 privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliului Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul
2017 15 23.02.2017Hotararea nr. 15 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei-faza D.A.L.I. si Proiect tehnic, aferenta obiectivului de investitii Modernizare drumuri de interes local, comuna Slimnic, judetul Sibiu, elaborata de SC PTB Consult R SRL
2017 16 23.02.2017Hotararea nr. 16 din 2017 privind insusirea si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism, cadastru si topografie
2017 17 23.02.2017Hotararea nr. 17 din 2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 12/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Slimnic atestat prin HG NR. 978/2002 anexa 53
2017 18 16.03.2017Hotararea nr. 18 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 19 16.03.2017Hotararea nr. 19 din 2017 privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020
2017 20 16.03.2017Hotararea nr. 20 din 2017 privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitati de 4,0 mc lemn de foc/persoana pentru incalzirea locuintelor, persoanelor cu handicap grav din comuna Slimnic
2017 21 16.03.2017Hotararea nr. 21 din 2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 12/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Slimnic atestat prin HG nr. 978/2002 anexa 53
2017 22 16.03.2017Hotararea nr. 22 din 2017 privind aprobarea deplasarii domnului primar in localitatea Pace din Franta
2017 23 21.04.2017Hotararea nr. 23 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 24 21.04.2017Hotararea nr. 24 din 2017 privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de Legea 416/2001, privind venitul minim garantat
2017 25 21.04.2017Hotararea nr. 25 din 2017 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil, respectiv apartamentarea imobilului constructii situat in comuna Slimnic, inscris in CF nr. 100992
2017 26 21.04.2017Hotararea nr. 26 din 2017 privind reglementarea situatiei juridice a unui imobil, respectiv apartamentarea imobilului constructii situat in comuna Slimnic, sat Rusi, inscris in CF nr. 100073
2017 27 21.04.2017Hotararea nr. 27 din 2017 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2017
2017 28 21.04.2017Hotararea nr. 28 din 2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 42/2016 privind modificarea si completarea anexei la HCL nr. 12/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Slimnic atestat prin HG nr. 978/2002
2017 29 21.04.2017Hotararea nr. 29 din 2017 privind achizitionarea unui tractor pentru Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al comunei Slimnic
2017 30 21.04.2017Hotararea nr. 30 din 2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
2017 31 21.04.2017Hotararea nr. 31 din 2017 privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Slimnic pentru anul scolar 2017-2018
2016 1 08.01.2016Hotararea nr. 1 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 2 08.01.2016Hotararea nr. 2 din 2016 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local
2016 3 22.01.2016Hotararea nr. 3 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 4 22.01.2016Hotararea nr. 4 din 2016 privind transmiterea dreptului de administrare a drumului comunal DC 2 Slimnic - Padureni, aflat în domeniul public al comunei Slimnic, judetul Sibiu în favoarea Consiliului Judetean Sibiu
2016 5 22.01.2016Hotararea nr. 5 din 2016 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social
2016 6 22.01.2016Hotararea nr. 6 din 2016 privind modificarea HCL nr. 49 din 2014 privind desemnarea reprezentantului comunei Slimnic în Adunarea Generala a Regiei Autonome Ocolul Silvic Dealul Sibiului
2016 7 22.01.2016Hotararea nr. 7 din 2016 privind casarea unor obiecte de inventar din patrimoniul comunei Slimnic
2016 8 22.01.2016Hotararea nr. 8 din 2016 privind acordarea unui mandat special în vederea exercitarii votului favorabil privind modificarea pretului la apa potabila, respectiv tariful de canalizare-epurare, în comuna Slimnic
2016 9 01.02.2016Hotararea nr. 9 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 10 01.02.2016Hotararea nr. 10 din 2016 privind aprobarea bugetului consolidat al comunei Slimnic pe anul 2016 si estimarilor pe anii 2017-2019
2016 11 01.02.2016Hotararea nr. 11 din 2016 privind atribuirea în folosinta a unor terenuri proprietate privata a comunei Slimnic, beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala
2016 12 15.02.2016Hotararea nr. 12 din 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
2016 13 15.02.2016Hotararea nr. 13 din 2016 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Slimnic
2016 14 15.02.2016Hotararea nr. 14 din 2016 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii ”Modernizare strazi comuna Slimnic, satele Slimnic si Rusi, judetul Sibiu”
2016 15 15.02.2016Hotararea nr. 15 din 2016 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recolteaza în anul 2016, în vederea valorificarii
2016 16 15.02.2016Hotararea nr. 16 din 2016 privind stabilirea pretului de vanzare în mod direct a masei lemnoase pentru materialul lemnos cuprins în partida 1156 si 1101
2016 17 15.02.2016Hotararea nr. 17 din 2016 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2016
2016 18 15.02.2016Hotararea nr. 18 din 2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Slimnic si a situatiei financiar-contabile la 31.12.2015
2016 19 15.02.2016Hotararea nr. 19 din 2016 privind acordarea cantitatii de 5 m.c. stejar pentru Parohia Dealul Ocnei
123